සිංහල தமிழ் English
Medium_karunathileka-60f2a0767f8e24ef146fda1237028ebb

Gayantha Karunatileka

Minister - Lands and Parliamentary Reforms and Chief Government Whip

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

0912296711/0112626143

SUMMARY

#7

Overall Rank

#2

Party Rank

2064

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 7
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 7
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 5
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-08-21
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0912296711/0112626143
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.