සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

Harin Fernando

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), From National List

112931627 / 552224012 fernando_h@parliament.lk

SUMMARY

#93

Overall Rank

#27

Party Rank

11

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 93
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 19
278-3 (2020-09-24) Written Question Page 26
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 67
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 38
278-1 (2020-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 92
277-6 (2020-09-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
277-5 (2020-09-08) Oral Contribution Page 8
277-2 (2020-08-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1978-10-28
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112931627 / 552224012
Email: fernando_h@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.