සිංහල தமிழ் English
Medium_silva-57a39232b238e322757d20b2938eaef7

Harsha De Silva

Non Cabinet Minister - Public Distribution and Economic reforms

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112597769 / 0112862155 harsha.lirne@gmail.com

SUMMARY

#32

Overall Rank

#13

Party Rank

228

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 11
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
271-3 (2019-05-07) Petitions
Page 10
271-3 (2019-05-07) Petitions
Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-08-30
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: truman State University, USA, BA
Postgraduate: Ph.D: University of missouri, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112597769 / 0112862155
Email: harsha.lirne@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.