සිංහල தமிழ் English
Medium_silwa

Harsha de Silva

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

112597769 / 112806769 desilva_h@parliament.lk

SUMMARY

#6

Overall Rank

#3

Party Rank

93

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 6
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 6
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 13
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 116
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 121

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-08-30
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA, Truman State University, USA
Postgraduate: PhD, University of Missouri
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112597769 / 112806769
Email: desilva_h@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.