සිංහල தமிழ் English
Medium_rajakaruna

Harshana Supun Rajakaruna

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Gampaha district

332267081 harshana_r@parliament.lk

SUMMARY

#66

Overall Rank

#19

Party Rank

13

Times

Participated in parliament

4

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 114
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 32
278-5 (2020-10-06) Petitions
Page 7
278-5 (2020-10-06) Petitions
Page 7
278-5 (2020-10-06) Petitions
Page 7
278-1 (2020-09-22) Oral Contribution Page 114
278-1 (2020-09-22) Point of Order - Other
Page 112

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1980-02-27
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 332267081
Email: harshana_r@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.