සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

Hesha Withanage

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Ratnapura district

472261830 hesha_w@parliament.lk

SUMMARY

#8

Overall Rank

#5

Party Rank

126

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 91
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 90
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 5
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 17
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 7
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 6
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1976-06-28
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 472261830
Email: hesha_w@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.