සිංහල தமிழ் English
Medium_premachandra-fa43cb7cff5a7e08ba72fba8a390d4ba

Hirunika Premachandra

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112507264/0112507264 hirunikaofficial@gmail.com

SUMMARY

#142

Overall Rank

#63

Party Rank

53

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 77
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 80
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 79
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 77
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 79
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 78
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 79
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 77
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1987-10-14
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Bharatha Lakshman Premachandra, MP
Education
School: Visakha Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112507264/0112507264
Email: hirunikaofficial@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.