සිංහල தமிழ் English
Medium_premachandra-fa43cb7cff5a7e08ba72fba8a390d4ba

Hirunika Premachandra

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112507264/0112507264 hirunikaofficial@gmail.com

SUMMARY

#148

Overall Rank

#65

Party Rank

65

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-10 (2019-07-12) Priviledges
Page 35
272-10 (2019-07-12) Expunged Statement
Page 35
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 99
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 98
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 98
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 99
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 98
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 100
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 99
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 98

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1987-10-14
Gender: female
Family Political Engagement: Father - Bharatha Lakshman Premachandra, MP
Education
School: Visakha Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112507264/0112507264
Email: hirunikaofficial@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.