සිංහල தமிழ் English
Medium_premachandra-fa43cb7cff5a7e08ba72fba8a390d4ba

Hirunika Premachandra

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112507264/0112507264 hirunikaofficial@gmail.com

SUMMARY

#153

Overall Rank

#65

Party Rank

29

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 51
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
249-9 (2016-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
248-7 (2016-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
245-7 (2016-08-09) Written Question - Supplementary Question Page 28
245-7 (2016-08-09) Written Question Page 28
244-12 (2016-06-23) Written Question - Supplementary Question Page 15
244-12 (2016-06-23) Written Question Page 14

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1987-10-14
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Bharatha Lakshman Premachandra, MP
Education
School: Visakha Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112507264/0112507264
Email: hirunikaofficial@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.