සිංහල தமிழ் English
Medium_rahuman

Ishak Rahuman

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Anuradhapura district

252269655 / 777889611 ishak_r@parliament.lk

SUMMARY

#83

Overall Rank

#32

Party Rank

41

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 18
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 18
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 17
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question Page 20
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 13
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-09-25
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 252269655 / 777889611
Email: ishak_r@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.