සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala-c6c18059a7739ebba01544d8ac7768f5

J.C. Alawathuwala

State Minister - Internal and Home affairs, Provincial Councils and Local Government

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

777530448 / 373976031 jalawathuwala@yahoo.com

SUMMARY

#128

Overall Rank

#54

Party Rank

73

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 68
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 40
262-10 (2018-08-24) Petitions
Page 9
262-8 (2018-08-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
262-4 (2018-07-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
262-4 (2018-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1966-02-18
Gender: male
Profession: Accountant
Family Political Engagement: Father - S.W. Alawathuwala, Former Deputy Minister
Education
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
Undergraduate: Diploma in International Affairs
Postgraduate: N.A
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777530448 / 373976031
Email: jalawathuwala@yahoo.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.