සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala-c6c18059a7739ebba01544d8ac7768f5

J.C. Alawathuwala

Deputy Minister - Home Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

777530448 / 373976031 jalawathuwala@yahoo.com

SUMMARY

#136

Overall Rank

#59

Party Rank

60

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
261-7 (2018-06-22) Petitions
Page 10
261-6 (2018-06-21) Oral Contribution Page 40
261-1 (2018-06-06) Oral Contribution Page 51
259-4 (2018-03-09) Written Question- Response Page 10
258-2 (2018-01-23) Petitions
Page 10
258-2 (2018-01-23) Petitions
Page 10
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
257-10 (2017-11-28) Oral Contribution Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1966-02-18
Gender: male
Profession: Accountant
Family Political Engagement: Father - S.W. Alawathuwala, Former Deputy Minister
Education
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
Undergraduate: Diploma in International Affairs
Postgraduate: N.A
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777530448 / 373976031
Email: jalawathuwala@yahoo.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.