සිංහල தமிழ் English
Medium_wockramaratne

Jayampathy Wickramaratne

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

777885413

SUMMARY

#96

Overall Rank

#39

Party Rank

54

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 55
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 122
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 32
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
257-3 (2017-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
256-2 (2017-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: male
Education
School: St. Sylvesters′ college
School 2: St. Anthony's College
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate: MA Public Administration - University of Peradeniya.
Professional Qualifications: PhD in Human Rights - University of Peradeniya.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777885413
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.