සිංහල தமிழ் English
Medium_hashim

Kabir Hashim

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kegalle district

352246461 hashim_k@parliament.lk

SUMMARY

#222

Overall Rank

#53

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-05-19
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 352246461
Email: hashim_k@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.