සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekara-d9fdbd2fc3621e6769807142523147ae

Kanchana Wijesekara

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Matara district

0777386896/ 0412222798

SUMMARY

#93

Overall Rank

#23

Party Rank

58

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
263-7 (2018-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
263-4 (2018-09-07) Oral Contribution Page 41
262-9 (2018-08-23) Oral Contribution Page 92
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
262-6 (2018-08-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 85
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1982-04-27
Gender: male
Family Political Engagement: Father:  Mahinda Wijesekara, former Cabinet Minister
Education
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0777386896/ 0412222798
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.