සිංහල தமிழ் English
Medium_wijemanne-d25da2e85ff5bf6efbe48e3a7556c4e4

Lakshman Ananda Wijemanne

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kalutara district

0345622544/0112717433

SUMMARY

#213

Overall Rank

#83

Party Rank

22

Times

Participated in parliament

3

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Point of Order - Other
Page 132
258-8 (2018-02-22) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Petitions
Page 6
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7
255-5 (2017-09-26) Oral Contribution Page 6
254-5 (2017-08-22) Petitions
Page 9
254-5 (2017-08-22) Oral Contribution Page 8
252-12 (2017-06-21) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-06-19
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0345622544/0112717433
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.