සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella

Lakshman Kiriella

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kandy district

812203008 / 813848600 kiriella_l@parliament.lk

SUMMARY

#25

Overall Rank

#12

Party Rank

46

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 127
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 86
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 25
278-5 (2020-10-06) Oral Contribution Page 44
278-5 (2020-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
278-4 (2020-09-25) Oral Contribution Page 28
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 38
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 33
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-02-02
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 812203008 / 813848600
Email: kiriella_l@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.