සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

Lakshman Kiriella

Minister - Public Enterprises, Kandyan heritage & kandy development)/ Leader of the House

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

0812203008/ 0813848600

SUMMARY

#22

Overall Rank

#8

Party Rank

1572

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 14
272-6 (2019-06-28) Question by Private Notice – Response Page 8
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 14
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 5
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 12
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 28
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 5
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 14
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 11
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-02-02
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0812203008/ 0813848600
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.