සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

Lakshman Kiriella

Minister - State Enterprises, Up Country heritage and Kandy development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

0812203008/ 0813848600

SUMMARY

#24

Overall Rank

#10

Party Rank

1108

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 31
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 27
262-1 (2018-07-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 27
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 35
261-11 (2018-07-06) Oral Contribution Page 86
261-11 (2018-07-06) Oral Contribution Page 86
261-11 (2018-07-06) Oral Contribution Page 86
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 18
261-7 (2018-06-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-02-02
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0812203008/ 0813848600
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.