සිංහල தமிழ் English
Medium_yapa-30d8095976ccb1fa697869d258cfdacb

Lakshman Yapa Abeywardena

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0412268089 / 0412230849

SUMMARY

#115

Overall Rank

#30

Party Rank

47

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
257-2 (2017-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
257-1 (2017-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 134
257-1 (2017-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
256-7 (2017-11-16) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
255-2 (2017-09-20) Petitions
Page 6
252-14 (2017-06-23) Oral Contribution Page 51
252-4 (2017-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1955-07-06
Gender: male
Education
School: Makandura MV
School 2: St.Perveshes College
School 3: Mahinda College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0412268089 / 0412230849
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.