සිංහල தமிழ் English
Medium_sumanthiran-3332120dc38c214546f2d3a52c55f6b2

M.A. Sumanthiran

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0112559352/0112366314 sumanthiran_m@parliament.lk

SUMMARY

#40

Overall Rank

#4

Party Rank

134

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
265-1 (2018-12-18) Oral Contribution Page 6
264-10 (2018-12-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
264-10 (2018-12-12) Oral Contribution Page 61
264-7 (2018-11-29) Oral Contribution Page 12
263-14 (2018-10-26) Oral Contribution Page 69
263-12 (2018-10-12) Oral Contribution Page 7
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
263-12 (2018-10-12) Oral Contribution Page 21
263-12 (2018-10-12) Priviledges
Page 20
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-02-09
Gender: male
Education
School: Royal College
Undergraduate:
Postgraduate: Monash University, University of Madras
Professional Qualifications: Sri Lanka Law College
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0112559352/0112366314
Email: sumanthiran_m@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.