සිංහල தமிழ் English
Medium_sumanthiran-3332120dc38c214546f2d3a52c55f6b2

M.A. Sumanthiran

Member of Parliament (MP)

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0112559352/0112366314 sumanthiran_m@parliament.lk

SUMMARY

#42

Overall Rank

#4

Party Rank

157

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-14 (2019-03-29) Oral Contribution Page 7
270-14 (2019-03-29) Oral Contribution Page 5
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
268-1 (2019-02-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 103
268-1 (2019-02-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 105
268-1 (2019-02-05) Oral Contribution Page 104
267-6 (2019-01-23) Oral Contribution Page 6
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-02-09
Gender: male
Education
School: Royal College
Undergraduate:
Postgraduate: Monash University, University of Madras
Professional Qualifications: Sri Lanka Law College
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0112559352/0112366314
Email: sumanthiran_m@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.