සිංහල தமிழ் English
Medium_amaraweera-b6ba2cb0c3c89e3fdc0acfde98fe4463

Mahinda Amaraweera

Minister - Agriculture, Rural economic affairs, Livestock, Irrigation, Fisheries and Aquatic resources development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Hambantota district

0777 730071 / 0472228326 mahindaamaraweera@gmail.com

SUMMARY

#32

Overall Rank

#4

Party Rank

146

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-12 (2018-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
259-12 (2018-04-06) Written Question- Response Page 11
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 37
259-12 (2018-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 45
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 37
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 15
258-7 (2018-02-21) Written Question- Response Page 12
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 21
258-3 (2018-01-24) Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-02-12
Gender: male
Education
School: Dickwella Vijitha Maha Vidyalaya, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0777 730071 / 0472228326
Email: mahindaamaraweera@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.