සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywardena-21c2811c8e6b9525082ecbed406254d4

Mahinda Yapa , Abeywardena

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Matara district

0412268220/ 0112722454 / 0779046736 / 0777239765

SUMMARY

#139

Overall Rank

#36

Party Rank

47

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 53
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 48
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
257-1 (2017-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 137
256-4 (2017-11-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
252-11 (2017-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
251-13 (2017-04-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
250-11 (2017-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1945-10-10
Gender: male
Education
School: Rahula Maha Vidyalaya
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0412268220/ 0112722454 / 0779046736 / 0777239765
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.