සිංහල தமிழ் English
Medium_samarawikrama-067b4cfd36020cea7a2bd55783c2d48f

Malik Samarawickrama

Minister - Development Strategies and International Trade

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

112559333 / 0777718816

SUMMARY

#108

Overall Rank

#45

Party Rank

112

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution - Core Statements Page 29
263-7 (2018-09-20) Oral Contribution Page 11
263-6 (2018-09-19) Written Question- Response Page 24
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 11
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 12
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 100
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 148

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-19
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Institute of Chartered Management Accountants (FCMA) London.
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112559333 / 0777718816
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.