සිංහල தமிழ் English
Medium_samarawikrama-067b4cfd36020cea7a2bd55783c2d48f

Malik Samarawickrama

Minister - Development Strategies and International Trade

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

112559333 / 0777718816

SUMMARY

#117

Overall Rank

#50

Party Rank

129

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
272-3 (2019-06-20) Written Question- Response Page 8
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-19
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Institute of Chartered Management Accountants (FCMA) London.
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112559333 / 0777718816
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.