සිංහල தமிழ் English
Medium_mangala-samaraweera-4dfac84a1f63b82439a25fd3413a4eea

Mangala Samaraweera

Minister - Finance and Mass Media

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matara district

412222076

SUMMARY

#37

Overall Rank

#16

Party Rank

261

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 29
259-9 (2018-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
259-8 (2018-03-23) Oral Contribution Page 79
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
259-8 (2018-03-23) Oral Contribution Page 83
259-8 (2018-03-23) Oral Contribution Page 85
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
259-8 (2018-03-23) Oral Contribution Page 85
259-8 (2018-03-23) Oral Contribution Page 83
259-8 (2018-03-23) Oral Contribution Page 85

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-04-21
Gender: male
Family Political Engagement: Father-Mahanama Samaraweera/MP
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA (Hon) in Fashion and Textile Design at the prestigious Central St. Martins in London
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 412222076
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.