සිංහල தமிழ் English
Medium_mangala-samaraweera-4dfac84a1f63b82439a25fd3413a4eea

Mangala Samaraweera

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matara district

412222076

SUMMARY

#36

Overall Rank

#15

Party Rank

348

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-7 (2019-09-19) Question by Private Notice – Response Page 27
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 25
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 41
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
273-4 (2019-07-26) Oral Contribution Page 32
273-4 (2019-07-26) Question by Private Notice – Response Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-04-21
Gender: male
Family Political Engagement: Father-Mahanama Samaraweera/MP
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA (Hon) in Fashion and Textile Design at the prestigious Central St. Martins in London
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 412222076
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.