සිංහල தமிழ் English
Medium_senathirajah-09cf9cf276799d0d27cede11002af537

Mavai S. Senathirajah

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0112384904/0212228269

SUMMARY

#110

Overall Rank

#9

Party Rank

31

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-3 (2018-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
259-3 (2018-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
259-3 (2018-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
256-6 (2017-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
249-19 (2016-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
249-17 (2016-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1942-10-27
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0112384904/0212228269
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.