සිංහල தமிழ் English
Medium_rahuman

Mujibur Rahuman

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

112335613 / 118335613 rahuman_m@parliament.lk

SUMMARY

#13

Overall Rank

#7

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 139
278-7 (2020-10-08) Oral Contribution Page 29
278-5 (2020-10-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
278-2 (2020-09-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
278-2 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
278-2 (2020-09-23) Written Question Page 25
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 127

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-04-16
Gender: male
Education
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112335613 / 118335613
Email: rahuman_m@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.