සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

Mujibur Rahuman

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112335613/0773312010

SUMMARY

#28

Overall Rank

#12

Party Rank

149

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 49
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 49
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 49
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 49
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 49
262-2 (2018-07-18) Point of Order - Other
Page 40
262-2 (2018-07-18) Expunged Statement
Page 47
262-2 (2018-07-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-04-17
Gender: male
Education
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.