සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

Mujibur Rahuman

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112335613/0773312010

SUMMARY

#25

Overall Rank

#11

Party Rank

169

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-5 (2018-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 46
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 42
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 90
259-4 (2018-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 110
258-6 (2018-02-20) Oral Contribution Page 50
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
258-1 (2018-01-10) Oral Contribution Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-04-17
Gender: male
Education
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.