සිංහල தமிழ் English
Medium_thilakarajah-95ece02778f810fad5128b32b5af1361

Mylvaganam Thilakarajah

Icon_123

National Union of Workers (NUW) - UNFGG, from the Nuwara Eliya district

0779046736/ 0777239765

SUMMARY

#9

Overall Rank

#1

Party Rank

146

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-1 (2019-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 109
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 153
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
264-5 (2018-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
263-14 (2018-10-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-09-29
Gender: male
Education
School: Highland Central College
Undergraduate: University of colombo
Postgraduate: B.Com (Hons)
Professional Qualifications: Dip in Journalism (Merit)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_123 National Union of Workers (NUW), UNFGG,
Contact
Telephone: 0779046736/ 0777239765
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.