සිංහල தமிழ் English
Medium_thilakarajah-95ece02778f810fad5128b32b5af1361

Mylvaganam Thilakarajah

Icon_123

National Union of Workers (NUW) - UNFGG, from the Nuwara Eliya district

0779046736/ 0777239765

SUMMARY

#30

Overall Rank

#1

Party Rank

157

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-7 (2019-07-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
272-4 (2019-06-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 91
272-2 (2019-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-09-29
Gender: male
Education
School: Highland Central College
Undergraduate: University of colombo
Postgraduate: B.Com (Hons)
Professional Qualifications: Dip in Journalism (Merit)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_123 National Union of Workers (NUW), UNFGG,
Contact
Telephone: 0779046736/ 0777239765
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.