සිංහල தமிழ் English
Medium_naseer

Naseer Ahamed

Member of Parliament (MP)

Icon_slmc

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), from the Batticaloa district

112300488 / 652240222 naseer_a@parliament.lk

SUMMARY

#222

Overall Rank

#1

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_slmc Sri Lanka Muslim Congress (SLMC),
Contact
Telephone: 112300488 / 652240222
Email: naseer_a@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.