සිංහල தமிழ் English
Medium_galappaththi-f620992ff7c2841c40a416e178aa2096

Nihal Galappaththi

Member of Parliament (MP)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), from the Hambantota district

718219987 nihalgalappaththi@gmail.com

SUMMARY

#20

Overall Rank

#6

Party Rank

300

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-16 (2019-04-02) Petitions
Page 6
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-14 (2019-03-29) Written Question Page 15
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
270-10 (2019-03-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 105
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
270-6 (2019-03-19) Written Question Page 9
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-4 (2019-03-16) Written Question Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-12-22
Gender: male
Profession: Teacher
Education
School: Kadurupokuna Maha Vidyalaya, Tangalle
School 2: Netolpitiya Gamini Maha Vidyalaya, Hambantota
Undergraduate: University of Ruhuna
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP),
Contact
Telephone: 718219987
Email: nihalgalappaththi@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.