සිංහල தமிழ் English
Medium_galappaththi-f620992ff7c2841c40a416e178aa2096

Nihal Galappaththi

Member of Parliament (MP)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), from the Hambantota district

718219987 nihalgalappaththi@gmail.com

SUMMARY

#16

Overall Rank

#6

Party Rank

263

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 41
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 31
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 43
262-6 (2018-08-08) Oral Contribution Page 7
262-6 (2018-08-08) Oral Contribution Page 6
262-5 (2018-08-07) Written Question Page 31
262-5 (2018-08-07) Written Question Page 32
262-4 (2018-07-20) Written Question Page 19
262-4 (2018-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
262-4 (2018-07-20) Written Question Page 14

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-12-22
Gender: male
Profession: Teacher
Education
School: Kadurupokuna Maha Vidyalaya, Tangalle
School 2: Netolpitiya Gamini Maha Vidyalaya, Hambantota
Undergraduate: University of Ruhuna
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP),
Contact
Telephone: 718219987
Email: nihalgalappaththi@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.