සිංහල தமிழ் English
Medium_lansa

Nimal Lanza

State Minister - Rural Roads and other Infrastructure

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Gampaha district

031-331500 /112879181 lanza_n@parliament.lk

SUMMARY

#16

Overall Rank

#6

Party Rank

10

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 145
277-3 (2020-08-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
277-2 (2020-08-21) Expunged Statement
Page 45
277-2 (2020-08-21) Expunged Statement
Page 44
277-2 (2020-08-21) Expunged Statement
Page 45
277-2 (2020-08-21) Expunged Statement
Page 44
277-2 (2020-08-21) Expunged Statement
Page 45
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 44
277-2 (2020-08-21) Expunged Statement
Page 45
277-2 (2020-08-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-10-13
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 031-331500 /112879181
Email: lanza_n@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.