සිංහල தமிழ் English
Medium_lanza-9ae4235dbef78e80d000d743cfaae5e6

Nimal Lanza

Deputy Minister - Community Empowerment and Estate Infrastructure Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

77 77 69 228 / 031-3315000

SUMMARY

#144

Overall Rank

#38

Party Rank

123

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 28
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 28
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 22
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 22
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 23
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 23
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 22
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 22
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-10-13
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 77 77 69 228 / 031-3315000
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.