සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-21a6888dd3c082db15b394c24e349f4c

Palitha Range Bandara

State Minister - Irrigation and Water Resources and Disaster Management

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Puttalam district

0323325634 / 0323324333

SUMMARY

#100

Overall Rank

#42

Party Rank

92

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 53
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 54
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 53
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 53
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 54
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 53
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 54
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 53
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution - Core Statements Page 54
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 54

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-08-09
Gender: male
Education
School: Ananda M.V., Puththalam
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0323325634 / 0323324333
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.