සිංහල தமிழ் English
Medium_champika-7d964321d4225feaf39a6f4eeee696bc

Patali Champika Ranawaka

Minister - Megapolis and Western Development

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

Jathika Hela Urumaya (JHU) - UNFGG, from the Colombo district

0112866125 / 0112882585 / 0777799756

SUMMARY

#34

Overall Rank

#1

Party Rank

129

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
272-2 (2019-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
270-13 (2019-03-28) Petitions
Page 7
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-08-04
Gender: male
Profession: Engineer
Education
School: Taxila Central College, Horana
Undergraduate: University of Moratuwa BSc. Engineering
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e Jathika Hela Urumaya (JHU), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112866125 / 0112882585 / 0777799756
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.