සිංහල தமிழ் English
Medium_champika-7d964321d4225feaf39a6f4eeee696bc

Patali Champika Ranawaka

Minister - Megapolis and Western Development

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

Jathika Hela Urumaya (JHU) - UNFGG, from the Colombo district

0112866125 / 0112882585 / 0777799756

SUMMARY

#36

Overall Rank

#1

Party Rank

124

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
264-8 (2018-11-30) Oral Contribution - Core Statements Page 5
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
262-8 (2018-08-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
262-8 (2018-08-10) Written Question- Response Page 10
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 16
262-8 (2018-08-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
260-9 (2018-06-05) Written Question- Response Page 26
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 12
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-08-04
Gender: male
Profession: Engineer
Education
School: Taxila Central College, Horana
Undergraduate: University of Moratuwa BSc. Engineering
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e Jathika Hela Urumaya (JHU), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112866125 / 0112882585 / 0777799756
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.