සිංහල தமிழ் English
Medium_wanniarachchi

Pavithradevi Wanniarachchi

Minister - Health

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Ratnapura district

715311311 wanniarachchi_p@parliament.lk

SUMMARY

#22

Overall Rank

#8

Party Rank

31

Times

Participated in parliament

3

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 17
278-10 (2020-10-21) Oral Contribution Page 7
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 88
278-9 (2020-10-20) Question by Private Notice – Response Page 113
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 25
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 29
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 33
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-10-11
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 715311311
Email: wanniarachchi_p@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.