සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha-00c7a4cae961ed1c835298634afa3763

Piyal Nishantha De Silva

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kalutara district

342270540 piyalnishanthasilva@gmail.com

SUMMARY

#181

Overall Rank

#56

Party Rank

62

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
262-2 (2018-07-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
259-10 (2018-04-04) Point of Order - Other
Page 138
259-10 (2018-04-04) Point of Order - Other
Page 69
259-2 (2018-03-07) Point of Order - Other
Page 35
259-1 (2018-03-06) Petitions
Page 67
259-1 (2018-03-06) Petitions
Page 67
259-1 (2018-03-06) Petitions
Page 67
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-06-30
Gender: male
Profession: Teacher
Education
School: K/Kaluwamodara Primary School, Aluthgama
School 2: Aluthgama National School
Undergraduate: Teaching course, distance learning from Ministry of education
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 342270540
Email: piyalnishanthasilva@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.