සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

Ramesh Pathirana

Minister - Plantation

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Galle district

777743187 / 112773811 pathirana_r@parliament.lk

SUMMARY

#64

Overall Rank

#31

Party Rank

47

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 56
282-13 (2021-04-21) Notification Page 6
282-12 (2021-04-20) Notification Page 6
282-10 (2021-04-08) Written Responses Page 66
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-08 (2021-04-06) Written Question- Response Page 11
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
281-07 (2021-02-09) Petitions
Page 8
281-07 (2021-02-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1969-05-12
Gender: male
Education
School: Richmond College, Galle
Undergraduate: MBBS, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 777743187 / 112773811
Email: pathirana_r@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.