සිංහල தமிழ் English
Medium_karunanayake-2a1064a00d896824f26f07274a246ea5

Ravi Karunanayake

Power, Energy and Project Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112872287

SUMMARY

#13

Overall Rank

#3

Party Rank

420

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
257-18 (2017-12-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
256-6 (2017-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
255-11 (2017-11-07) Priviledges
Page 21
255-4 (2017-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
254-11 (2017-09-08) Oral Contribution Page 28
254-11 (2017-09-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
254-11 (2017-09-08) Oral Contribution Page 29
254-3 (2017-08-10) Oral Contribution - Core Statements Page 48
254-3 (2017-08-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-02-19
Gender: male
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112872287
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.