සිංහල தமிழ் English
Medium_karunanayake-2a1064a00d896824f26f07274a246ea5

Ravi Karunanayake

Power, Energy and Project Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112872287

SUMMARY

#13

Overall Rank

#3

Party Rank

420

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-1 (2018-06-06) Petitions
Page 61
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
258-5 (2018-02-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 58
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37
258-3 (2018-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
258-3 (2018-01-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
258-3 (2018-01-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
258-3 (2018-01-24) Oral Contribution Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-02-19
Gender: male
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112872287
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.