සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar

S.M. Marikkar

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

777886665 / 112572422 marikkar_s@parliament.lk

SUMMARY

#9

Overall Rank

#4

Party Rank

50

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 33
278-6 (2020-10-07) Written Question - Supplementary Question Page 25
278-6 (2020-10-07) Written Question Page 24
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
278-6 (2020-10-07) Written Question - Supplementary Question Page 25
278-5 (2020-10-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 15
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 28
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1977-12-01
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 777886665 / 112572422
Email: marikkar_s@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.