සිංහල தமிழ் English
Medium_sridharan-9d06928f6423a2720087df3ad3152813

S. Shritharan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

SUMMARY

#14

Overall Rank

#2

Party Rank

152

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-1 (2018-07-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
261-5 (2018-06-20) Expunged Statement
Page 32
261-5 (2018-06-20) Expunged Statement
Page 31
261-5 (2018-06-20) Point of Order - Other
Page 33
261-5 (2018-06-20) Expunged Statement
Page 31
261-5 (2018-06-20) Point of Order - Other
Page 33
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
261-2 (2018-06-07) Expunged Statement
Page 52
261-2 (2018-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
261-1 (2018-06-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-12-08
Gender: male
Education
School: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai/Jaffna
School 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College
Undergraduate: University of Jaffna,
Postgraduate: MED, NIEA
Professional Qualifications: Post Graduate Diploma Educatioon, NIEA, Diploma in Educcation Managemnet
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.