සිංහල தமிழ் English
Medium_sridharan-9d06928f6423a2720087df3ad3152813

S. Shritharan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

SUMMARY

#9

Overall Rank

#1

Party Rank

232

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 45
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 44
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 45
273-11 (2019-08-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
273-5 (2019-07-31) Expunged Statement
Page 26
273-5 (2019-07-31) Expunged Statement
Page 26
273-5 (2019-07-31) Expunged Statement
Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-12-08
Gender: male
Education
School: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai/Jaffna
School 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College
Undergraduate: University of Jaffna,
Postgraduate: MED, NIEA
Professional Qualifications: Post Graduate Diploma Educatioon, NIEA, Diploma in Educcation Managemnet
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.