සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

Sajith Premadasa

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

472238011 / 112777253 premadasa_s@parliament.lk

SUMMARY

#4

Overall Rank

#2

Party Rank

165

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-7 (2020-10-08) Oral Contribution Page 40
278-7 (2020-10-08) Question by Private Notice Page 36
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 28
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 33
278-5 (2020-10-06) Oral Contribution Page 39
278-5 (2020-10-06) Oral Contribution Page 44
278-5 (2020-10-06) Question by Private Notice Page 31
278-5 (2020-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
278-5 (2020-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-12-01
Gender: male
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
Undergraduate: BSc, London School of Economics
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 472238011 / 112777253
Email: premadasa_s@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.