සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama-3fa485740e9550ef9d7dcb6c0765856b

Sarath Amunugama

Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0812499703 / 0112586789 amunugama_s@parliament.lk

SUMMARY

#77

Overall Rank

#16

Party Rank

65

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 60
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 10
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
268-5 (2019-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
268-2 (2019-02-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1939-07-10
Gender: male
Family Political Engagement: Uncle of Dilum Amunugama
Education
School: Trinity College, Kandy
School 2: University of Ceylon
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0812499703 / 0112586789
Email: amunugama_s@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.