සිංහල தமிழ் English
Medium_fonseka

Sarath Fonseka

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Gampaha district

714454583 sarath_f@parliament.lk

SUMMARY

#17

Overall Rank

#9

Party Rank

46

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 91
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 82
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
278-5 (2020-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
278-2 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
277-5 (2020-09-08) Oral Contribution Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-12-18
Gender: male
Education
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 714454583
Email: sarath_f@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.