සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

Seenithamby Yogeswaran

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Batticaloa district

0652228273/0652258252

SUMMARY

#49

Overall Rank

#6

Party Rank

73

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
262-4 (2018-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
262-4 (2018-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
261-2 (2018-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-04-26
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0652228273/0652258252
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.