සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikalanathan-26859e7b7acf59e5cf3f7197eb15ae03

Selvam Adaikkalanathan

Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05

Tamil Eelam Liberation Organization (TELO) - TNA, from the Vanni district

024222977 / 0232222100

SUMMARY

#154

Overall Rank

#2

Party Rank

46

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 51
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 22
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 25
264-5 (2018-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-06-10
Gender: male
Education
School: St. Xavier's Boys' College, Mannar
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05 Tamil Eelam Liberation Organization (TELO), TNA,
Contact
Telephone: 024222977 / 0232222100
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.