සිංහල தமிழ் English
Medium_kajendran

Selvarajah Kajendren

Member of Parliament (MP)

Icon_congress

Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC), From National List

212212588 selvarajah_k@parliament.lk

SUMMARY

#28

Overall Rank

#1

Party Rank

26

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 41
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 134
278-5 (2020-10-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-2 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
277-7 (2020-09-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
277-7 (2020-09-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 149

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-10-29
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC),
Contact
Telephone: 212212588
Email: selvarajah_k@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.