සිංහල தமிழ் English
Medium_moulana-411a0c65cde8d4def7efd6a3d596e00d

Seyed Ali Zahir Moulana

Deputy Minister

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Batticaloa district

0777887997/0772565222 seyedz.mounlana@gmail.com

SUMMARY

#88

Overall Rank

#2

Party Rank

93

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 55
261-4 (2018-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
261-1 (2018-06-06) Oral Contribution Page 60
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 42
259-4 (2018-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
259-4 (2018-03-09) Oral Contribution Page 5
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-06-25
Gender: male
Profession: Engineer
Family Political Engagement: Alavi Moulana (Paternal Uncle)
Education
School: Vanadamullai Central College, Eravur Alighar National School
School 2: St. Michel College
Undergraduate: B.Com (Jamal Mohamed College Tiruchirappalli)
Postgraduate: B.Sc (computer Science) California USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0777887997/0772565222
Email: seyedz.mounlana@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.