සිංහල தமிழ் English
Medium_semasingha

Shehan Semasinghe

State Minister - Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self Employment, Business Development and Underutilized State Resources Development

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Anuradhapura district

112746937 / 252050558 semasinghe_s@parliament.lk

SUMMARY

#8

Overall Rank

#4

Party Rank

21

Times

Participated in parliament

4

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-2 (2020-09-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
278-2 (2020-09-23) Written Question- Response Page 26
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
277-6 (2020-09-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
277-6 (2020-09-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
277-6 (2020-09-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
277-5 (2020-09-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 172
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 125
277-3 (2020-08-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 124

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1976-11-13
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 112746937 / 252050558
Email: semasinghe_s@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.