සිංහල தமிழ் English
Medium_senasinghe-f0f888742c36f7e3bf94c0904d7a0fed

Sujeewa Senasinghe

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112564436/0112564436

SUMMARY

#70

Overall Rank

#30

Party Rank

193

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
273-10 (2019-08-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
273-3 (2019-07-25) Oral Contribution Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-12-13
Gender: male
Education
School: Trinity College,Kandy
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112564436/0112564436
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.