සිංහල தமிழ் English
Medium_balasuriya-6c79624001372c86f8b9d078aa3e23b1

Tharaka Balasuriya

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kegalle district

0352230529 / 0352230529 / 0777915410 tharakabalasuriya@gmail.com

SUMMARY

#76

Overall Rank

#15

Party Rank

84

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 70
272-3 (2019-06-20) Oral Contribution Page 64
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 140
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 33
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
271-2 (2019-04-24) Oral Contribution Page 31
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-04-16
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Janaka Balasuriya(former minister), Mother: Kumari Balasuriya - Former Southern
Education
School: Colombo International School, Colombo
Undergraduate: University of Wisconsin (BA)
Postgraduate: University of Waales (MBA)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0352230529 / 0352230529 / 0777915410
Email: tharakabalasuriya@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.