සිංහල தமிழ் English
Medium_basnayake-49d02dfd9f4be655080200c694f7c0f8

Tharanath Basnayaka

Deputy Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kurunegala district

372253400 / 0774717399 dilhan_bel@live.com

SUMMARY

#183

Overall Rank

#58

Party Rank

21

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
254-6 (2017-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
249-18 (2016-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
249-13 (2016-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
249-9 (2016-11-29) Point of Order - Other
Page 68
245-5 (2016-07-21) Written Question- Response Page 15
245-5 (2016-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
245-5 (2016-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1980-10-31
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Former Deputy Minister Irrigation, Sports - Bandula Basnayake
Education
School: Maliyadeva College, Kurunegala
Undergraduate: University of Delhi, India
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 372253400 / 0774717399
Email: dilhan_bel@live.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.