සිංහල தமிழ் English
Medium_marspana-4b347e951a6c5e6464085ae571e75ab1

Tilak Marapana

Minister - Foreign Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0770352116/ 0112853397

SUMMARY

#179

Overall Rank

#74

Party Rank

64

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
263-9 (2018-10-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 44
263-4 (2018-09-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 91
263-2 (2018-09-05) Oral Contribution Page 5
263-1 (2018-09-04) Oral Contribution Page 73
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 7
259-11 (2018-04-05) Written Question- Response Page 16
259-2 (2018-03-07) Oral Contribution Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: male
Education
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: Has a law degree , university unknown
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0770352116/ 0112853397
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.